Logo RESULT

“R&D Soft wszystko dla Technologa„

Zapytanie ofertowe z 11.07.2018Firma RESULT

Firma ta powstala w 2006 roku. Założona została przez człowieka od blisko 15 lat pracującego w branży mięsnej na stanowiskach technologa, głównego technologa, kierownika zakładu, dyrektora produkcji, dyrektora generalnego.

Dokładna znajomość branży od strony organizacyjnej, technologicznej i rynkowej pozwalała być gwarantem dobrego doradzania w tych zakresach firmom branży mięsnej.